Embed

Amazonların Başkenti Terme

  

Tarihsel belge ve bilgiler den elde edilen tüm sonuçlar göstermektedir ki, Türkler Anadolu’ya, 1071’den çok önceleri gelmişlerdir. Mitos haline dönüştürülen Amazonlar, gerçekte Proto-Türkler olan Kimmer ve İskitlerin -ata binen-ok atan, savaşan- kadınlarıdır.

 

Diğer bir deyişle; Anadolu, Karadeniz binlerce yıldır Türklere yurtluk yapa gelmiştir.  Zaman zaman bölgenin zengin kaynaklarından yararlanmak isteyen kolonisiler olmuştur. Grekler de bu kolonistlerdendir. Ancak, bunlar hiçbir zaman halk kesimini oluşturmamış, kurdukları ticari kolonilerin surları dışına taşamamışlardır.

 

Hıristiyanlığın yayılması ile birlikte Anadolu’nun birçok bölgesinde olduğu gibi Karadeniz’de de insanlar bu dine ilgi göstermiş ve Hıristiyan olmuşlardır. Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun devlet dini olması ile birlikte de, Hıristiyan olan halk bir taraftan da asimile olarak Rumlaşmıştır. Bu insanlar kesinlikle Grek asıllı olmadıkları gibi Proto-Türkler dediğimiz Karadeniz’in yerli halkı olmuş Kimmerler ve İskitlerden başkası da değildir.

 

Mübadele döneminde Karadeniz bölgesinden Yunanistan’a göç etmek durumunda kalan bu insanların bir yüzyıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, Yunan toplumuna bir türlü ayak uyduramamış olmasının yegâne nedeni budur. O insanlarla bizler bir araya geldiğimizde ise çok daha rahat kaynaşabildiğimizi görüyoruz.

 

 

Amazon kadınları bugün de Karadeniz bölgesinde yaşıyor. Ok atıp- kılıç savurmuyor ama çoğu defa gurbette olan erkeğinin yerine her işi yapıyor. Samsun’un Asarcık ilçesi köylerinde düğünlerde at yarıştıran kadınlar, Amazon kadınlarının kendisidir. Fındık çubuklarından ok-yay yaparak oyunlar oynayan çocuklar, Amazonlardan gelen bir geleneği yaşatıyor.

 

Türk geleneğinde kadın her zaman erkeğinin yanında ve yokluğunda ise ailenin başındadır. Kağan öldüğünde devlet yönetimini üstlenen kadınlar vardır, bizim tarihimizde.  Ay Hatun bunlardan yalnızca birisidir.

 

Terme başkent olmak üzere Karadeniz’de,  Anadolu’da yaşayan Amazonlar, öz be öz bizim insanlarımızdır. Bu toprakları binlerce yıl öncesinden yurt edinmişlerdir. Bölgede arkeolojik kazılar yapıldıkça, daha geniş bilgi ve belgeler elde edilecektir.

 

/Remzi KOZAL

http://www.halkgazetesi.com.tr/author_article_detail.php?id=5839

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !