Embed

Wowturkey Sitesinin Samsun Gâvurluğu.

 Bir şehir birilerine bu kadar mı ar gelir? Vatan topraklarının her bir karışı kutsal iken bazılarımızın bu topraklar üzerindeki  bazı şehirlere “tasallut” olmalarının nedeni ne olabilir? Son zamanlarda nedense bazı illerimize bir çamur atma kampanyası  başlatılmış durumda. Her bir karışı Müslüman Türk kanıyla sulanmış bu vatan topraklarına ve üzerinde yaşayan Türk Milletine açıkça dil uzatamayanların yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. İzmir’e “Gâvur” diyeceksin, Samsun’u “taciz ve tecavüz” kenti olarak lanse edeceksin ve bizler susacağız. Yemezler. Türkiye’nin bütün illeri gibi Samsun ilimiz de Türk’tür, Müslümandır. Yapılan gavûrluklar bireyseldir ve herkese teşmil edilemez.

Konuyu Samsun bazında irdelemek istiyorum. Biliyorsunuz bugünlerde  başımızda dönüp duran bir wowturkey vakası var. Samsun’u ve Samsunluları karalamayı amaçladıkları aşikâr olan bir başlıkla sitedeki tüm Samsunluları “hezimete” uğratacaklarını zanneden wowturkey sitesi yönetimine açtıkları bu iğrenç başlıkla ilgili olarak “Samsun’a bu kötülüğü yapmayın” dediysek de meramımızı anlatamadık. Bu ısrar niye diye merak ettik ve gizli amaçlarının neler olabileceğini araştırmaya karar verdik.

Aslında bizim kendilerine sormamız gereken soruyu wowturkey site denetçilerinden Sayın Burç Bey bize sormuş ve demişki; “Peki neden Samsun? Samsun ile ne alıp veremedikleri var?”Soru ilmin kapısı ya! İşte bu sorudan yola çıkarak, alınan hemen hemen her şehit haberinde mutlaka adının geçtiği Samsun ilimizle kimin ne alıp veremediğini irdelemeye çalıştık.

Orhan Şaik GÖKYAY 1938 yılında yazdığı “Bu Vatan Kimin” adlı şiirinde “Bir toprak parçasının vatanlaşması, ancak onu yurt edinen milletin orayla tam anlamıyla özdeşleşmesiyle, onu korumak uğrunda her şeyini verecek bir fedakârlık şuuruna sahip olmasıyla mümkün olduğunu.” anlatmaktadır. Samsun bir vatan toprağıdır. Peki ne zamandan beri?

Unutmayalım, tarih bir ulusun belleğidir. Tarihini bilmeyen milletler savrulup gitmişlerdir. Samsun tarihinin sayfalarını çevirdiğimizde Samsun’a ilk yerleşen  insanların Türkler olduğunu görüyoruz. M.Ö. 5000-3000 yılları arasında Anadolu’ya ilk yerleşen Proto-Hitit’lerin bir kolu olan Gasgas, Gaska ya da Kaşka’lar öz be öz Türktürler. Tarihi kayıtlarda, "Sümerlerin kuzeyindeki dağlık bölgede Gasi Devletini kuran Gasgas’ların çok iyi ata binmeleri, savaşçı olmaları ve deri ile kürklerden oluşan giysiler giymeleri nedeniyle bir Türk kabilesi oldukları" yazılmaktadır.

Aradan geçen zaman içersinde başka başka milletlerin gelip işgal etmeleri bir yana Samsun, bugün de bir Türk ilidir. Bir uçtan öbür uca şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklar altında yatan binlerce ecdadımız vardır. Bakınız, “Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Mekanları Araştırma, Tanıtma Yaşatma Vakfı (AHSEN)”, Samsun Valiliği İl Özel İdaresi işbirliği ile il genelinde bine yakın köyü gezerek, bilinenlere ek olarak bilinmeyen 102 evliya türbesi ortaya çıkarıyor ve toplamda Samsun il genelinde 120 evliyanın türbesi kayıt altına alınmış oluyor.

Samsun’un bu manevi zenginliği bazı çevrelerce gözardı edilebilir ama biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453 yılında fethettiği İstanbul’u Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak için Kavaklı Hocası Akşemseddin’in önerisiyle Samsun halkının önemli bir kısmını İstanbul’a göç ettirip yerleştirmiştir. “Bu yerleşimcilerden, Çarşamba ovası halkı Fatih – Çarşamba Pazarı bölgesine, Bafra ovası halkı Tophane’ye ve yine Samsun’un da içerisinde bulunduğu Anadolu halkı Üsküdar bölgesine yerleştirildiği belirtilmektedir. (…) Samsun’un sahip olduğu kültür derinliği ve Türk-İslam kültürünün Anadolu’daki en derin merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyor.”(Remzi KOZAL)

 

Hakeza, Fatih’in 1461 yılında Trabzon’u fethinden sonra yine buranın da Türkleştirmesi ve Müslümanlaşması için Samsun’dan önemli ölçüde yerleşimci naklettiği bilinmektedir.

 

Samsun halkı özgürlüğüne düşkündür. M.Ö. 3.yy’da Samsun’u işgal eden Büyük İskender halkın bu düşkünlüğünü görünce onları esir almaktan vazgeçip serbest bırakmıştır.  Samsunlunun özgürlüğüne olan düşkünlüğü Samsun'a Samsunluya güven duyulmasına vesile olmuştur. Atatürk’ün şu sözü bunu çok iyi ifade etmektedir: “Ben Samsun’u ve Samsun Halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanseverlik, fedakârlık, ümit ve tasavvurlarımı müspet bir inanca götürmeğe yeter olmuştur.” İşte bugünlerde Samsun üzerine oynanan oyunun temelinde bu ruhtan duyulan endişe ve korku yatmaktadır.

 

Samsun halkı tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e sipariş edilen Samsun Onur Anıtı'na dikkatlice bakınız. Yıl 1931. Atamızın yönü batıya dönük ve eli kılıcında. Atı şahlanmış. Türk’ün Cihan Hakimiyeti Mefkuresini Fransa’da yaşayan bir Avusturyalı heykeltraş nereden bilsin!... “Yurtta ve cihanda sulh”u, “hat ve satıh” ile sınırlandırma gayretinde olanların bile anlamakta zorlandığı bu mefkureyi Atatürk çok iyi biliyordu. Bunu bugün bu millet bilmiyor ama düşmanları çok iyi biliyor.

 

Anadolu topraklarındaki hakimiyetlerini kaybeden  tek dişi kalmış canavarların “böl parçala yut” taktiklerinden biri olan birilerini, bir yerleri karalama ve gözden düşürme ve birbirine düşürme emellerinin  başta Samsun olmak üzere lokal bazda hummalı bir  şekilde sürdüğünün farkındayız. Evet Samsun ve İzmir “Gavur”dur. Kimin için? Gavurlar için. Sadece onlar ister Türk ve Müslüman olan buraların gavur olmasını, kendilerine benzemesini. Ahlaksızlaşmasını, dejenere olmasını...  Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ama ülkenin dört bir yanını işgale gelenler Samsun’da başlatılan hareketle en son İzmir’de boylarının ölçüsünü aldıkları günden bu yana açıkça dillendiremedikleri kuyruk acılarını/sinsi planlarını şimdi dolaylı yollardan bu millet üzerinde uygulamaya çalışmaktadırlar.

 

İşte bu planlardan birisi de yer yer, bölge bölge kırılmalar/çökmeler oluşturmaktır. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımcılıklarına şimdide “bölgesel çürütmeler” tezgâhtadır. Milletin örf-adet, gelenek-görenek ve din-iman hususundaki tüm değerlerini ayaklar altına almak için yapılacak olan “iyiliğin emri, kötülüğü nehyi” düsturunun tersi “iyiliği güzelliği gizle, kötülüğü fenalığı açıkla,yaygınlaştır” dır.

 

Toplumu ve insanları kötülüklerden korumak için işlenen ayıpları örtmek ahlâkî faziletlerin başında gelir.  Wowturkey'in "sadece ben bilirimci" yöneticilerine bunu anlatamadık. Samsunla ilgili taciz ve tecavüz konulu bağlığı silmek yerine siteye yıllarca hizmet etmiş Samsunlu üyeleri silmeyi tercih etmiştir. Böylece dinimiz İslâm'ın övdüğü, Müslümanlarda bulunmasını istediği faziletlerden birisi olan başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmek ve gizlemek konusunda wowturkey.com sitesi aciz kalmıştır. Bu noktada insanın aklına "Emir ne kadar büyük yerden geliyor? sorusu takılıp kalıyor. Bir başka ifade ile Allah'ın emrine mi uyacağız yoksa kullarının emrine mi? Biz hakkın emrini tercih ederken wowturkey kulun emrini tercih etmiştir. Her konu tartışılamaz. Olur olmaz konuları ortaya dökerseniz örnek olursunuz, o pisliğin çoğalmasına, yayılmasına vesile olursunuz. Örneğin, özel televizyonlar olmasaydı "balicileri", "tinercileri" bu ülke nereden duyacaktı da bu kadar hızlı bir şekilde bütün ülkeye yayılacaktı. Bu devekuşunun başını kuma gömmesi değil lanetli işleri ortalıkta bırakıp kokuşmasını, dağılmasını, her tarafa sirayet etmesini önlemek için toprağa gömmedir. Allah'tan korkmayanlara bunu anlatamıyoruz vesselam.

Netice itibariyle bir kardeşini küçük düşürmek, şahsiyetini lekelemek ve onu rezil etmek için ayıplarını araştırmak ve başkalarına anlatıp açıklamak büyük bir ahlâksızlık olup, dinimizce yasaklanmıştır. İslam dininin bu kuralını çok iyi bilen odaklar, flama milliyetçiliği ve din bezirganlığından öte bilgisi, görgüsü ve hafızası olmayanları rahatlıkla kullanabilmektedir. Wowturkey.com yöneticileri uyanık olun. Kendinizi kullandırtmayın.

Allah(cc) cümle Ümmet-i Muhammed(sav)'e akıl, fikir ve izan versin.

 /Çetin KOŞAR

17 Eylül 2012    

 

__________________________

Wowturkey ve Samsun Yazıları

http://samsun02.blogcu.com/wowturkey-com-un-samsun-hazimsizligi/12970607

http://samsun02.blogcu.com/wowturkey-sitesinden-kovuldum/12967758

 

Ayrıca Bakınız: Samsun bir Şehidini daha bağrına bastı.

Şehit BKM. KD. BÇVŞ. Bedri Nayim'in Cenaze Merasimi

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !